Praktyka w Zarządzaniu. Organizacja staży i praktycznych form kształcenia dla studentów UEP 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
                             
Więcej informacji o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki: www.efs.gov.pl