Przewodnicząca Rady Awansów Naukowych

   prof. dr hab. Barbara Jankowska

   telefon: 61 856-92-25

   e-mail: pran@ue.poznan.pl

   Budynek A, I piętro, pokój nr 148
Konsultacje:

uprzejma prośba o wcześniejsze umówienie konsultacji drogą mailową: pran@ue.poznan.pl
Zastępca Przewodniczącej Rady Awansów Naukowych

dr hab. Beata Skowron-Mielnik, prof. UEP