SKŁAD OSOBOWY RADY AWANSÓW NAUKOWYCH

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

 

1. prof. dr hab. Witold Abramowicz                        

2. prof. dr hab. Piotr Banaszyk                               

3.  dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. UEP                  

4. prof. dr hab. inż. Ryszard Cierpiszewski             

5. prof. dr hab. Szymon Cyfert                               

6. prof. dr hab. Przemysław Deszczyński                

7. prof. dr hab. Aleksandra Gaweł                          

8. prof. dr hab. Elżbieta Gołata                               

9.  dr hab. Barbara Jankowska, prof. UEP              

10.  dr hab. Ewa Jerzyk, prof. UEP                            

11. prof. dr hab. Tadeusz Kowalski                           

12. prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska                 

13.  dr hab. Jacek Lisowski, prof. UEP                      

14.  dr hab. Maciej Ławrynowicz, prof. UEP            

15. prof. dr hab. Krzysztof Malaga                           

16.  dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. UEP

17.  dr hab. Paweł Marszałek, prof. UEP                  

18.  dr hab. Jacek Mizerka, prof. UEP                       

19.  dr hab. Agnieszka Poczta-Wajda, prof. UEP      

20. prof. dr hab. Marek Ratajczak                            

21.  dr hab. Milena Ratajczak – Mrozek, prof. UEP  

22.  dr hab. Marzena Remlein, prof. UEP                 

23. prof. dr hab. Ireneusz Rutkowski                        

24.  dr hab. inż. Urszula Samotyja, prof. UEP           

25.  dr hab. Ewa Sikorska, prof. UEP                        

26.  dr hab. Beata Skowron – Mielnik, prof. UEP     

27.  dr hab. Katarzyna Szarzec, prof. UEP                

28.  prof. dr hab. Maciej Szymczak                          

29. prof. dr hab. Henryk Szymusiak                         

30.  dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. UEP