Uczymy już od 34 999 dni
Rada Awansów Naukowych

Uregulowania prawne i proceduralne/ Legal and procedural regulations