Cel studiów:


Celem studiów jest usystematyzowanie i pogłębienie teoretycznych oraz praktycznych aspektów podstawowych instrumentów zarządzania jakimi są analiza ekonomiczna i controlling. Osiągnięcie wysokiej efektywności gospodarczej w warunkach konkurencyjnej gospodarki rynkowej wymaga dobrej znajomości tych zagadnień u osób odpowiedzialnych za zarządzanie przedsiębiorstwem. Zadaniem studiów będzie określenie wzajemnych relacji pomiędzy tymi instrumentami oraz wskazanie możliwości ich skutecznego wykorzystania w zarządzaniu przedsiębiorstwem z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy teoretycznej i praktycznej.


Korzyści z ukończenia kierunku

  • Maksymalizacja kompetencji zawodowych,
  • Większe możliwości zdobywania atrakcyjnej pracy,
  • Program studiów poparty wiedza praktyczną
  • Rozbudowanie sieci kontaktów.

Adresaci studiów:


Studia przeznaczone dla osób zarządzający w przedsiębiorstwach oraz dla analityków oraz controllerów. O przyjęcia na studia mogą ubiegać się osoby legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych wszystkich typów uczelni.