Studia trwają dwa semestry, 15 zjazdów październik 2015r. - wrzesień 2016r.

Program studiów


 • Nowoczesne koncepcje zarządzania
 • Cele strategiczne i zrównoważona karta wyników
 • Opodatkowanie przedsiębiorstw
 • Podstawy rachunkowości finansowej
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Kształtowanie struktury kapitałowej w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie
 • Leasing i kredyt bankowy jako źródła finansowania majątku
 • Elementy matematyki finansowej
 • Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Wycena przedsiębiorstwa i tworzenie wartości
 • Analiza zasobów rzeczowych
 • Analiza sytuacji majątkowej i kapitałowej
 • Analiza płynności i siły finansowej przedsiębiorstwa
 • Analiza rentowności
 • Analiza kosztów
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem na zasadach controllingu
 • Budżetowanie i analiza odchyleń
 • Controlling kosztów
 • Controlling inwestycyjny
 • Seminaria dyplomowe