Program studiów:


Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, 14g. (egzamin)       

Komunikacja i negocjacje handlowe, 12g.              

Planowanie i zarządzanie sprzedażą, 14g. (egzamin)         

Umowy gospodarcze, 8g.          

Problemy finansowe w zarządzaniu sprzedażą, 12g.      

Zarządzanie marką 8g.      

Modele rozwoju przedsiębiorstw handlowych, 14g. (egzamin)

Promocja w handlu, 8g.

Zarządzanie dystrybucją na rynku krajowym i międzynarodowym, 12g.

Zarządzanie relacjami na rynku B2B, 8g.              

Merchandising i strategie cen, 8g.               

Logistyka, 8g.             

Handel elektroniczny, 12g.       

Zarządzanie dystrybucją - warsztaty, konsultanci z praktyki gospodarczej, 12g.           

Seminarium podyplomowe, 16g.   


Egzaminy:


  1. Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym
  2. Planowanie i zarządzanie sprzedażą                            
  3. Modele rozwoju przedsiębiorstw handlowych

    Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy podyplomowej.