Organizator studiów:


Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej
V Sekretariat Międzykatedralny Wydziału Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al.Niepodległości 10
61-875 Poznań
pok. 120B
mail: kpgs@ue.poznan.pl


Kierownik studiów:


prof. dr hab. Kazimierz Pająk, prof. zw. UEP
e-mail: k.pajak@ue.poznan.pl