Biuro Studiów Podyplomowych


Wielkopolska Szkoła Biznesu
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
tel. 61 856 90 8861 856 90 88/89
mail: bsp@ue.poznan.pl

Kierownik studiów:


dr hab. Beata Skowron-Mielnik, prof. nadzw. UEP
e-mail: beata.mielnik@ue.poznan.pl