Dlaczego warto studiować Handel i dystrybucję?


Handel  i dystrybucja zmieniają się dynamicznie pod wpływem zachowań nabywców, technologii  informacyjnych, procesu globalizacji, rosnącej konkurencji. Program studiów obejmuje kluczowe zagadnienia związane z działalnością firm handlowych i zarządzania dystrybucją w warunkach współczesnej gospodarki. Zajęcia mają charakter interaktywny i nawiązują do doświadczeń zawodowych słuchaczy.  Dzięki studiom można zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu zarządzania procesami w handlu i dystrybucji oraz doskonalić umiejętności menedżerskie w tym zakresie. W programie studiów uwzględniono nowe trendy w handlu i systemach dystrybucji.


Cel studiów:


Celem Studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat zasad zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi i innowacyjnych rozwiązań w sferze dystrybucji oraz doskonalenie umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji menedżerskich w handlu i dystrybucji.


Obszary, na których się koncentrujemy to:


- Orientacja marketingowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym

- Decyzje strategiczne i operacyjne w przedsiębiorstwie handlowym

- Źródła przewagi konkurencyjnej w handlu i dystrybucji


Adresaci studiów:


Studia Podyplomowe „Handlu i Dystrybucji” przeznaczone są zarówno dla osób pracujących na stanowiskach menedżerskich w działach zakupów i sprzedaży, jak i dla zarządzających własnymi firmami handlowymi oraz dla zainteresowanych pracą w handlu i dystrybucji. O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się absolwenci wyższych studiów licencjackich i magisterskich wszystkich typów uczelni.