Uczymy już od 35 006 dni
Władze

Prorektor ds. Edukacji i Studentów - Anna Gliszczyńska-Świgło

prof. dr hab. inż. Anna Gliszczyńska-Świgło
Funkcje w UEP:
  • Prorektor ds. Edukacji i Studentów,
  • członek Senatu UEP,
  • przewodnicząca Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
Funkcje poza UEP:
  • prezes oddziału poznańskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego,
  • członek Internationale Gesellschaft fűr Warenkunde und Technologie (IGWT),
  • członek Groupe Polyphenols,
  • członek oddziału poznańskiego Komitetu Nauk Towaroznawczych-Nauk o Jakości PAN.
Problematyka naukowa:
  • instrumentalne metody oceny jakości i bezpieczeństwa żywności,
  • bioaktywne składniki żywności i kosmetyków.


Kontakt
tel. 61 856 9165
e-mail: prorektor.edukacja@ue.poznan.pl

Godziny przyjęć:
wtorek 12:00 - 13:00
piątek 11:00 - 12:00