Pracownicy Katedry prowadzą dla studentów warsztaty szkoleniowe w celu lepszego dostosowania ich kwalifikacji zawodowych do zmieniających się wyzwań na rynku pracy. Dzięki wysokiej jakości realizowanego w Katedrze procesu dydaktycznego absolwenci specjalności powinni nabyć umiejętności pracy w zespole, być kreatywnymi, otwartymi na zmiany a w konsekwencji znajdą pracę na eksponowanych stanowiskach w newralgicznych obszarach działalności przedsiębiorstwa (produkcja, zaopatrzenie, logistyka, obsługa klienta i sprzedaż, itp.). 

Potencjalne miejsca pracy absolwentów specjalności oraz perspektywy zawodowe związane są z pełnieniem funkcji obejmujących:

  • samodzielne kreowanie systemowych rozwiązań w zakresie zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem informacji - projektowanie, budowa i wdrażanie systemów w organizacjach produkcyjnych i usługowych,
  • koordynację na szczeblu kierownictwa organizacji prac w zakresie systemowego zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy, bezpieczeństwem informacji, a także systemów branżowych,
  • zarządzanie projektami związanymi z doskonaleniem organizacji zgodnie z filozofią TQM, w szczególności pracy zespołowej, wykorzystywania narzędzi i technik zarządzania jakością.