Sponsorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu może zostać każda instytucja bądź osoba prywatna gotowa materialnie wspierać Uczelnię w jej dążeniach do umocnienia pozycji wiodącej uczelni ekonomicznej w kraju. Dzięki współpracy z firmami pragniemy tworzyć więzi pomiędzy instytucjami życia akademickiego i gospodarczego, a także korzystać w szerokim zakresie z trwałych kontaktów pomiędzy nauką a praktyką gospodarczą.