The Baltic University Programme (BUP) przy Uniwersytecie w Uppsali (Szwecja) jest jedną z największych sieci współpracy uniwersyteckiej na świecie (około 90 uczestniczących uniwersytetów w regionie Morza Bałtyckiego) z trzydziestoletnią historią. Propaguje współpracę w zakresie edukacji i badań w obszarze zrównoważonego rozwoju i demokracji. Jako swoje cele określa:

  • Nowe sposoby interakcji między uniwersytetami oraz między uniwersytetami a społeczeństwem.
  • Wzmocnienie silnych regionalnych społeczności edukacyjnych i badawczych.
  • Zwiększenie świadomości na temat kluczowych obszarów zainteresowania sieci.
  • Koncentracja na kwestiach zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i demokracji w regionie Morza Bałtyckiego.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu już od ponad 20 lat jest członkiem BUP, dzięki czemu jego pracownicy mają możliwość nieodpłatnego korzystania z oferowanych możliwości współpracy i internacjonalizacji zarówno w obszarze badawczym jak i dydaktycznym. Do flagowych projektów sieci odbywających się rok rocznie należą Program Mobilności (The Baltic Science Network Mobility Programme), doroczna nagroda dla najlepszej pracy doktorskiej (The Baltic University Programme (BUP) PhD Award for Best Thesis), działalność The BUP Research and Publication Office oferująca możliwości prestiżowych, międzynarodowych publikacji, a także liczne konferencje, sympozja naukowe, szkolenia i webinary. Wykładowcy z uczelni partnerskich mają możliwość w ramach prowadzonych zajęć lub dodatkowych aktywności realizować kursy w obszarach rozwoju zrównoważonego, których lista dostępna jest na stronie BUP. Studenci w efekcie ukończenia kursu uzyskują międzynarodowy certyfikat, a także mają możliwość wzięcia udziału w wakacyjnym rejsie na pokładzie statku Fryderyk Szopen. Doktoranci w ramach programu wsparcia i współpracy międzynarodowej mogą uzyskać wsparcie zagranicznego tutora oraz wiąć udział w konkursie na najlepszą pracę doktorską.


Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu:

dr Anna Bernaciak

anna.bernaciak@ue.poznan.pl


dr Agata Maćków-Wojciechowska

agata.mackow@ue.poznan.pl