Uwaga studenci I roku

studiów niestacjonarnych drugiego stopnia

ZAPISY NA SEMINARIA MAGISTERSKIE

odbędą się w dniach

od 26 listopada 2018 r. do 2 grudnia 2018 r.

(z wyłączeniem sobót i niedziel)

 

u prowadzących seminaria, w poszczególnych Katedrach wg kierunków.

 

Prowadzący seminarium ustala kryteria przyjęcia.

Student wypełnia i podpisuje skierowanie na seminarium magisterskie, otrzymane od prowadzącego seminarium.

 

Promotorzy przekazują podpisane skierowania wraz ze zbiorczym zestawieniem  do dnia 4 grudnia 2018 r. do pok. 217 A.

 

Na podstawie przedłożonych przez prowadzących seminarium skierowań Dziekan dokona formalnego przydziału na seminarium magisterskie.

 

 

                                  Prodziekan

                         Wydziału Zarządzania

     dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. nadzw. UEP

 

Poznań, listopad 2018 r.