Uczymy już od 35 003 dni
Aktualności

Zaproszenie do składanie ofert na opracowanie raportu (ZO/016/21)

Związku z realizacją przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu projektu o numerze  POWR.03.05.00-00-Z054/18 pn. „Poprawa jakości kształcenia i zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 3.5. „Kompleksowe programy szkół wyższych”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zaprasza do składania ofert  na opracowanie raportu nt. problemów przejścia między edukacją wyższą, a pracą studentów UEP z wykorzystaniem metody badawczej Action Research.

Szczegóły postępowania znajdują się w Bazie Konkurencyjności:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/63269