Nagrody i osiągnięcia studentów i absolwentów

Konkurs PIU im. Leona Kozickiego

W Konkursie PIU im. Leona Kozickiego na najlepsze prace dyplomowe z dziedziny ubezpieczeniowej trzecie miejsce ex aequo otrzymały: Patrycja Piechowiak za pracę „Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) na przykładzie branży ubezpieczeniowej” oraz Martyna Roszak za pracę „Program obowiązkowych ubezpieczeń nieruchomości mieszkalnych od skutków katastrof naturalnych w Polsce w oparciu o doświadczenia innych państw”. Obie prace zostały napisane pod kierunkiem dra Krzysztofa Łyskawy (Katedra Ubezpieczeń).