Nagrody i osiągnięcia studentów i absolwentów

Stypendium Naukowe Miasta Poznania w 2013 roku

Decyzją z dnia 27 maja 2013 roku, Kapituły Nagrody Naukowej i Stypendium Naukowego Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. dr hab. Stanisława Lorenca przyznała Pani Marlenie Dzikowskiej Stypendium Naukowe Miasta Poznania w 2013 roku, za dotychczasowy dorobek naukowy z zakresu biznesu międzynarodowego i konkurencyjności przedsiębiorstw.