Imię i nazwisko: Katarzyna Smędzik-Ambroży

Instytut: Ekonomii

Katedra: Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej

Pokój: 1021 (Altum)

Adres e-mail: Katarzyna.Smedzik-Ambrozy@ue.poznan.pl

Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Smedzik-Ambrozy

GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=Hx4uzUQAAAAJ&hl=pl
Obszar zainteresowań

Subdyscyplina: ekonomia zrównoważonego rozwoju, ekonomia rolna

Kody JEL wraz z nazwami: E01 (Measurement and Data on National Income and Product Accounts and Wealth •

Environmental Accounts), E02 ( Institutions and the Macroeconomy), D24 (Production • Cost • Capital • Capital, Total

Factor, and Multifactor Productivity • Capacity), D22 (Firm Behavior: Empirical Analysis), D57 (Input–Output Tables and

Analysis)

Słowa kluczowe: ekonomia stosowana ; rozwój zrównoważony ; efektywność i dochody ; zróżnicowanie ekonomiczne ;

ekonomia rolna

Wybrane publikacje

1. Smędzik-Ambroży, K., 2018, Zasoby a zrównoważony rozwój rolnictwa w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, wyd.

pierwsze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.

2. Smędzik-Ambroży, K., 2011, Efektywność ekonomiczna i zrównoważenie środowiskowe gospodarstw indywidualnych

z obszaru intensywnego rolnictwa w Wielkopolsce według typów., Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 4, s. 83-91

3. Smędzik-Ambroży, K., Czyżewski, A., 2014, Input-output model in assessment of effectiveness of agricultural sector -

theoretical prerequisites and practical implications., Economic Science for Rural Development, 34, s. 145-153.

Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

1. Konkurencyjności polskiego rolnictwa na tle regionów UE w latach 2004-2017

Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

Kody JEL: E01, E02, D24, D22, D57

Słowa kluczowe: rozwój i wzrost gospodarczy; efektywność i dochodowość; zróżnicowanie ekonomiczno-społeczne;

ekoomia rolna i analizy sektorowe; integracja

Preferowany język dysertacji: polski, niemiecki