ZAPISY NA SEMINARIA MAGISTERSKIE 2019/2020:

dr hab. Anna Kozłowska. prof. UEP - temat seminarium: Zachowania konkurencyjne przedsiębiorstw na rynkach dóbr i usług
zapisy odbywają się bezpośrednio na konsultacjach w dniach:  
12.11. - 14:45, 
13.11. - 16:35,
20.11. - 16:35 
(po uprzednim kontakcie mailowym) 

dr hab. Radosław Trojanek, prof. UEP - temat seminarium: Rynek nieruchomości - indeksy cen, cykle na rynku nieruchomości, wycena nieruchomości
zapisy w sekretariacie katedry - 12.11 - 21.11. pokój 923/623  - pon. - czw. 9:30 - 13:30

ZAPISY NA SEMINARIUM LICENCJACKIE
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

KATEDRA MIKROEKONOMII

 

dr Sonia Huderek - Glapska 

temat seminarium:

Przedsiębiorstwo i konsument na rynku usług transportu lotniczego. Zależności pomiędzy sektorem transportu lotniczego a rozwojem gospodarczym

 

zapisy odbywają się bezpośrednio na konsultacjach
w dniach: 

 

26.11. – 10:00 – 11:00

28.11. – 8:30 – 9:30

3.12. - 10:00 – 11:00

5.12. – 8:30 – 9:30


dr hab. Jacek Jankiewicz

temat seminarium:

Konkurencja i kooperacja przedsiębiorstw
Gospodarstwa domowe - popyt konsumpcyjny i podaż pracy

 

zapisy odbywają się bezpośrednio na konsultacjach
w dniach: 

 

25.11. – 11:20 – 12:20

27.11. – 11:20 – 12:20

2.12. - 11:20 – 12:20

4.12. – 11:20 – 12:20


dr Hanna Nowak

temat seminarium:

Przedsiębiorczość jako proces tworzenia nowych przedsiębiorstw. Czynniki rozwoju i przetrwania mikro i małych przedsiębiorstw

 

zapisy odbywają się bezpośrednio na konsultacjach
w dniach: 

 

25.11. – 8:30 – 9:30

2.12. – 8:30 – 9:30

4.12. – 12:30 – 13:30