Pełnomocnicy Rektora

Pełnomocnik Rektora ds. Ekologii

dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP
Funkcje na UEP: Prodziekan Wydziału Towaroznawstwa, Pełnomocnik Rektora ds. Ekologii, przewodnicząca Rektorskiej Komisji ds. Pozyskiwania Funduszy, członek Zespołu ds. Strategii na lata 2013-2020, członek Rady Wydziału Towaroznawstwa, przewodnicząca Wydziałowej Komisji Programowej, przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Finansów i Badań Naukowych, przewodnicząca Wydziałowej Komisji Stypendialnej, członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, członek Komitetu Jakości Centrum Badań i Ekspertyz Towaroznawczych;

Funkcje poza UEP: członek Międzynarodowego Komitetu Technicznego TC 207/SC1 ds. Zarządzania Środowiskowego przy Międzynarodowym Komitecie Normalizacyjnym, członek Komitetu Technicznego ds. Zarządzania Środowiskowego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym w Warszawie, członek Zarządu Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000

Problematyka naukowa: zarządzanie jakością, zarządzanie środowiskowe, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zintegrowane systemy zarządzania, metody i techniki rozwiązywania problemów w systemowym podejściu do zarządzania, skuteczność i efektywność systemów zarządzania