PRME (Principles for Responsible Management Education)  jest światowym forum odpowiedzialnego kształcenia menedżerów. Powstało z inicjatywy władz wiodących uczelni biznesowych i uzyskał rekomendację ze strony organizacji Global Compact (http://ungc.org.pl/). Program po raz pierwszy został ogłoszony na szczycie liderów Global Compact w 2007 roku. Celem PRME jest włączenie idei odpowiedzialnego biznesu do treści kształcenia na wyższych uczelniach.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu przystąpił do organizacji w 2012 roku. Pierwszy raport z realizacji programu został przedstawiony
w 2014 r.


http://www.unprme.org/index.php


PRME

„Zasada 1 – Cel: Będziemy rozwijać zdolności studentów aby mogli być przyszłymi twórcami zrównoważonych wartości dla biznesu i ogółu społeczeństwa i by mogli pracować na rzecz inkluzywnej, globalnej gospodarki.

Zasada 2 – Wartości: Włączymy w naszą działalność akademicką i programy nauczania zasady globalnej odpowiedzialności społecznej, przedstawiane przez międzynarodowe inicjatywy, takie jak United Nations Global Compact.

Zasada 3 – Metoda: Stworzymy edukacyjne ramy, materiały, procesy oraz środowiska, które umożliwią efektywne przyswajanie wiedzy i doświadczeń odpowiedzialnego przewodnictwa.

Zasada 4 – Badania: Zaangażujemy się w pojęciowe i empiryczne badania, które rozwiną nasze rozumienie roli, dynamiki i wpływu korporacji na tworzenie zrównoważonych wartości społecznych, środowiskowych i ekonomicznych.

Zasada 5 – Partnerstwo: Będziemy współdziałać z kierownictwem korporacji i biznesu, aby poszerzyć naszą wiedzę na temat wyzwań, które stają przed nimi na drodze do podjęcia odpowiedzialności społecznej i środowiskowej i aby zbadać wspólnie skuteczne sposoby podejścia do tych wyzwań.

Zasada 6 – Dialog: Będziemy ułatwiać i podtrzymywać dialog i debatę na temat rozstrzygających kwestii, związanych z globalną odpowiedzialnością społeczną i zrównoważonym rozwojem, pomiędzy wychowawcami, studentami, biznesem, rządami, konsumentami, mediami, organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami.

Celem tych zasad jest ustanowienie procesu ciągłego udoskonalania się instytucji kształcących menadżerów, aby stworzyć nowe pokolenie liderów biznesu, zdolnych zmierzyć się z całą złożonością wyzwań, przed którymi stają firmy i społeczeństwo w XXI wieku”.