Temat wystąpienia:


a


O sobie


Marcin Osiński, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej oraz Studiów MBA  Uniwersytetu Szczecińskiego. Blisko 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu i doskonaleniu procesów operacyjnych i biznesowych w firmach produkcyjnych. Doświadczony Kierownik wielokulturowych programów transferowych. Praktyk Lean Manufacturing. Menadżer z powołania i pasji. Obecnie Dyrektor ds. Produkcji w firmie Technologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. Wyznawca zasady: „Rób w życiu to co lubisz, a nigdy nie będziesz musiał pracować”.
Osiągnięcia:


- Realizacja licznych projektów transferowych m.in. do Wietnamu, z USA, z Krajów Europy Zachodniej.  

- Skuteczne wdrażanie narzędzi z obszaru szczupłego wytwarzania oraz kultury Lean. 

- Standaryzacja kluczowych wskaźników wydajności operacyjnej różnych jednostek produkcyjnych w ramach grupy kapitałowej.

- Podnoszenie efektywności organizacji poprzez wdrażanie stylów kierowania i zarządzania przez cele według modelu Blanchard’a  oraz entuzjastyczne budowanie kultury Empowerment’u w zarządzanych obszarach. 


Jak twierdzi jego największe sukcesy, dające zarazem najwięcej satysfakcji z wykonywanej pracy, to uwalnianie potencjału i rozwój podległej kadry oraz szacunek zdobywany na lata.