Sekretariat:


Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

mgr Małgorzata Fraszewska

e-mail: gcf@podyplomowe.ue.poznan.pl 

tel. 61-854-38-26

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
Studia Podyplomowe „Green Controlling and Finance”

Kierownik studiów:


dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP
e-mail: c.kochalski@ue.poznan.pl