Program studiów

  1             Eurologistyka w rozwoju biznesu międzynarodowego

  2             Europejskie łańcuchy dostaw

  3             Przygotowanie i realizacja transakcji handlu zagranicznego

  4             Europejskie prawo transportowe

  5             Prawo podatkowe VAT i akcyza

  6             Prawo pracy w transporcie

  7             Ocena efektywności finansowej projektów logistycznych

  8             Rachunek kosztów w logistyce

  9             Logistyczna obsługa klienta

  10          Logistyka powtórnego zagospodarowania

  11          Zarządzanie projektami logistycznymi

  12          Komunikacja marketingowa w biznesie

  13          Transport w Unii Europejskiej

  14          Sterowanie zapasami

  15          Wielokryterialne wspomaganie decyzji

  16          Systemy informatyczne w logistyce

  17          Projektowanie systemów informatycznych w logistyce

  18          Strategie europejskich łańcuchów dostaw

  19          Outsourcing w logistyce

  20          Seminarium podyplomowe

   

  Przedmioty kończą się egzaminem w formie testu pisemnego lub zaliczeniem uzyskiwanym podczas zajęć.

  Seminaria dyplomowe prowadzą do przygotowania pracy dyplomowej.

  Studia podyplomowe finalizuje egzamin końcowy obejmujący obronę pracy podyplomowej.