Aleksandra Wójcicka-Wójtowicz: Influence of Imprecision on Credit Risk Assessment - Case Study  08.05.2020
Justyna RójInequality in the Distribution of Healthcare Human Resources in Poland 17.04.2020
Jerzy MarcinkowskiRisk perception and control under expansionary fiscal and monetary policy
 21.02.2020
Lajos GyorffyWinning strategies of hypergraph games 19.12.2019
Marcin Anholcer: Deriving priorities from inconsistent PCM using network algorithms 13.12.2019
Andras London: Network clustering via generalized colorings 13.12.2019
Sylwia Cichacz: Prostokąty magiczne w skończonych grupach przemiennych 08.11.2019
Krzysztof Echaust: Pomiar płynności i dynamika procesu transakcyjnego 25.10.2019

Waldemar Stronka: Wielokryterialne porównanie metod doboru w pary uczestników drugiej fazy rozgrywek

 11.10.2019
Agnieszka Lach:Testy zgodności i ich modyfikacje w analizie rozkładów stóp zwrotu z akcji 29.03.2019
Tomasz Hinc: Zastosowanie Locality Sensitive Hashing do uzupełniania braków danych 01.03.2019
Lajos Gyorffy: Tic-Tac-Toe, amoeba and other animals 22.01.2019
Marcin Anholcer: Weight choosability of oriented hypergraphs 18.01.2019
Andras London: Frontiers of network science and data mining 11.01.2019
Tomasz Hinc: Pairwise Comparison Matrices consistency: the Bayesian approach 14.12.2018
Aleksandra Łuczak, Małgorzata Just: Positional MEF-TOPSIS Method in the Assessment of the Development Level of Complex Economics Phenomena for Territorial Units. 30.11.2018
Aleksandra Wójcicka-Wójtowicz: Neuro-fuzzy system in credit risk management 16.11.2018
Helena Gaspars-Wieloch: Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności - planowanie scenariuszowe, reguły decyzyjne i wybrane zastosowania ekonomiczne 12.10.2018
Justyna Rój: Sprawozdanie z działalności naukowej 15.06.2018
Aleksandra Wójcicka-Wójtowicz: Sprawozdanie z działalności naukowej 08.06.2018
Krzysztof Echaust: Sprawozdanie z działalności naukowej 25.05.2018
Marcin Anholcer: Sprawozdanie z działalności naukowej 20.04.2018
Michał Urbaniak: Optymalizacja czasowo-zasobowa projektów informatycznych  16.03.2018
Waldemar Stronka: Optymalizacja kojarzenia w pary uczestników fazy pucharowej rozgrywek sportowych 23.02.2018
Waldemar StronkaOptymalizacja kojarzenia w pary uczestników fazy pucharowej rozgrywek sportowych 12.01.2018
Tomasz Hinc: Narzędzia do zadań specjalnych - zastosowania analizy sieci w wykrywaniu przestępstw 01.12.2017
Paweł Petecki: Kolorowania łamiące automorfizmy 10.11.2017
Marcin Anholcer: Optymalizacja przewozów produktów szybko tracących wartość 13.10.2017
Michał Urbaniak: Optymalizacja czasowo-zasobowa projektów informatycznych 06.10.2017
Justyna Rój: Bieżąca i planowana praca naukowa 26.05.2017
Jerzy Marcinkowski: Bieżąca i planowana praca naukowa 12.05.2017
Aleksandra Wójcicka: Bieżąca i planowana praca naukowa 21.04.2017
Krzysztof Echaust: Bieżąca i planowana praca naukowa 07.04.2017
Marcin Anholcer: Bieżąca i planowana praca naukowa 24.03.2017
Sprawy organizacyjne KBO 14.03.2017
Marcin Anholcer: Ograniczenia wykluczające w transporcie - problemy praktyczne, modele, algorytmy 09.12.2016
Michał Stasiak: Szkic autoreferatu 02.12.2016
Krzysztof Piasecki: Zrewidowany model ryzyka versus model Knight'a 18.11.2016
Michał Stasiak: Modelowanie kursu walutowego w reprezentacji binarnej z wykorzystaniem zależności falowych 04.11.2016
Joanna Siwek:Portfel n-składnikowy z wartością bieżącą daną dyskretną liczbą rozmytą  28.10.2016
Krzysztof Piasecki: Zrewidowany model ryzyka viersus model Knight'a 24.06.2016
Aleksandra Wójcicka: Wykorzystanie sieci neuronowych do oceny ryzyka kredytowego w sektorze budowlanym -c.d.03.06.2016
Helena Gaspars-Wieloch: Prawdopodobieństwo 20.05.2016
Aleksandra Wójcicka: Wykorzystanie sieci neuronowych do oceny ryzyka kredytowego w sektorze budowlanym 29.04.2016
Michał Stasiak: Modelowanie kursów par walutowych z wykorzystaniem reprezentacji binarnej 22.04.2016
Anna Łyczkowska-Hanćkowiak: Arytmetyka liczb rozmytych 08.04.2016
 Joanna Siwek: Portfel aktywów finansowych z wartością bieżącą obarczoną ryzykiem nieprecyzji - wystąpienie przed otwarciem przewodu doktorskiego 04.03.2016
Michał Stasiak: Optymalizacja zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi (R&D) 26.02.2016
Joanna Siwek: Portfel aktywów finansowych z wartością bieżącą obarczoną ryzykiem nieprecyzji,
Michał Stasiak: Analiza kursu pary walutowej EUR/USD w ujęciu binarno - czasowym 
 22.01.2016
Krzysztof Piasecki: Rodzina efektywnych instrumentów finansowych dana, jako intuicyjny zbiór rozmyty, 05.01.2012
Helena Gaspars-Wieloch: O preferencjach, szacowaniu macierzy wpłat i optymalizacji portfela papierów wartościowych w warunkach niepewności 04.12.2015
Michał Stasiak: Opis i algorytmy wybranych testów statystycznych zastosowanych do badania pary USD/PLN 27.11.2015
Joanna Siwek: Portfel dwuskładnikowy - uzasadnienie przyjętych założeń i definicji 20.11.2015
Panel dyskusyjny: Znaczenie i istota pojęcia "badania operacyjne" z punktu widzenia dziedzin nauk ekonomicznych
 13.11.2015
 Aleksandra Wójcicka: Ubezpieczenie ryzyka kredytowego w świetle Bazylejskiej Umowy Kapitałowej (BASEL III) 23.10.2015
 Michał Stasiak: Kurs pary walutowej USD/PLN w ujęciu binarnym 16.10.2015
Krzysztof Echaust: Modelowanie wartości ekstremalnych stóp zwrotu na podstawie danych śróddziennych 09.10.2015
Helena Gaspars - Wieloch: Produkty innowacyjne i zagadnienie gazeciarza w warunkach niepewności Knighta 02.10.2015

Joanna Siwek: Dwubiegunowość, stopniowalność i niepewność - uporządkowanie dostępnej wiedzy według Dubois i Prade

19.06.2015


Aleksandra Wójcicka: Wykorzystanie sieci neuronowych w podejmowaniu decyzji kredytowych

12.06.2015

Krzysztof Piasecki, Krzysztof Echaust: Model Blacka-Littermana z intuicyjnie rozmytym zwrotem a posteriori

22.05.2015

Joanna Siwek: Portfel dwuskladnikowy z rozmytym oczekiwanym zwrotem - triangularyzacja zadania

15.05.2015

Aleksandra Wójcicka: Neural networks in evaluating credit risk of construction sector

08.05.2015


Agnieszka Lach: Zastosowanie modelu Blacka Littermana do wyboru portfela

17.04.2015

Waldemar Stronka: Analiza porównawcza metod doboru uczestników meczów z wykorzystaniem modelu teoretycznego

20.03.2015

Helena Gaspars-Wieloch: Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności

13.03.2015

Waldemar Stronka: Metody kojarzenia w pary uczestników fazy pucharowej rozgrywek sportowych - rozdział 2

06.03.2015

Waldemar Stronka: Optymalizacja kojarzenia w pary uczestników fazy pucharowej rozgrywek sportowych

30.01.2015

Joanna Siwek: Portfel dwuskładnikowy - studium przypadku dla trójkątnej liczby rozmytej - część II

23.01.2015

Joanna Siwek: Portfel dwuskładnikowy - studium przypadku dla trójkątnej liczby rozmytej

16.01.2015

Przemysław Stodulny: Depozyty detaliczne w nowym podejściu do ryzyka płynności

09.01.2015 

Aleksandra Wójcicka: Nowe podejście do oceny ryzyka kredytowego

12.12.2014

Joanna Siwek: Teoria portfela dwuskładnikowego

05.12.2014

Patryk Żywica: Niepewność i bipolarność w zbiorach rozmytych

28.11.2014

Kamil Krobski: Uporządkowane liczby rozmyte

21.11.2014

Justyna Rój: Determinanty produktywności praktyki lekarzy rodzinnych

07.11.2014

Aleksandra Wójcicka: Analiza wymiarowa w szacowaniu poziomu ryzyka kredytowego

24.10.2014

Jerzy Marcinkowski: Ryzyko a inwestycje długoterminowe na rynkach finansowych: pomiar i możliwości ograniczania - część II

17.10.2014

Jerzy Marcinkowski: Ryzyko a inwestycje długoterminowe na rynkach finansowych: pomiar i możliwości ograniczania

10.10. 2014

Marcin AnholcerAproksymacja PCM - algorytm i własności rozwiązań optymalnych

03.10.2014

Marcin Anholcer: Nieliniowe uogólnione zagadnienia transportowe

27.06. 2014

Anna Łyczkowska-Hanćkowiak: Własności matroidów

Łukasz Koralewski: Determinanty kosztów i jakości w ochronie zdrowia

06.06.2014

Krzysztof Piasecki: Dyskontowanie – moje (nasze?) nowe hobby

30.05.2014

Krzysztof Echaust: Ryzyko zdarzeń ekstremalnych na rynku kontraktów futures w Polsce

23.05.2014

Aleksandra Wójcicka: Decyzje inwestycyjne w aspekcie porównywalności sprawozdań finansowych

16.05.2014

Krzysztof Piasecki: Potyczki z e-Matematyką - riposta

04.04.2014

Justyna Rój: The impact of derivative usage on firm value

28.03.2014

Marcin Anholcer: Rachunek prawdopodobieństwa - ujęcie dydaktyczne

07.03.2014

Łukasz Koralewski: Determinanty kosztów i jakości w ochronie zdrowia

28.02.2014

Krzysztof Echaust: Zróżnicowanie ogonów rozkładu stóp zwrotów na rynku akcji

Przemysław Stodulny: Estymacja poziomu niestabilnych depozytów bankowych

31.01.2014

Aleksandra Wójcicka: Analiza wymiarowa

17.01.2014

Przemysław Stodulny: Matematyka finansowa - ujęcie dydaktyczne

10.01.2014

Joanna Witoch: Rachunki Gentzena

Jerzy Marcinkowski: Pojęcie granicy - ujęcie dydaktyczne II

06.12.2013


Piotr Maćkowiak: Uwagi o warunkach koniecznych i dostatecznych istnienia ekstremum lokalnego

Krzysztof Echaust: Rachunek różniczkowy - ujęcie dydaktyczne

29.11.2013

Krzysztof Piasecki: Rozmyta wartość bieżąca - próba ujęcia aksjomatycznego

22.11.2013

Przemysław Stodulny: Optymalizacja kosztów finansowania w działalności bankowej

Jerzy Marcinkowski: Pojęcie granicy - ujęcie dydaktyczne

15.11.2013

Marcin Anholcer: Czy funkcja użyteczności zawsze istnieje? - czyli po co ekonomistom teoria mnogości

Joanna Witoch: Zastosowanie algebry liniowej w ekonomii  - ujęcie dydaktyczne II

 

08.11.2013

Krzysztof Echaust: Wykorzystanie modelu bloków maksymalnych do pomiaru VaR dla małych prób

Joanna Witoch: Zastosowanie algebry liniowej w ekonomii  - ujęcie dydaktyczne

25.11.2013

Marcin Anholcer: Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej III

Aleksandra Wójcicka: Instrumenty algebry liniowej - ujęcie dydaktyczne

11.10.2013

Marcin Anholcer: Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej II

04.10.2013

Anna Łyczkowska-Hanćkowiak: Logika - ujęcie dydaktyczne

Marcin Anholcer: Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej

26.09.2013

Helena Gaspars Wieloch: O regule decyzyjnej wspomaganej prognozą zależną od współczynnika awersji decydenta do ryzyka

Krzysztof Piasecki: Intuicyjna ocena behawioralnej wartości bieżącej

20.09.2013

Helena Gaspars-Wieloch: Optymalizacja decyzji w warunkach niepewności

Krzysztof Piasecki: Nieprecyzyjne stopy zwrotu na GPW w Warszawie

28.06.2013

Zebranie otwarte Katedry Badań Operacyjnych poświęcone omówieniu koncepcji doktorskiej mgr Michała Urbaniaka zatytułowanej wstępnie:

"Optymalizacja czasowo-zasobowa projektów informatycznych"

25.06.2013

Anna Łyczkowska-Hanćkowiak: Własności matroidów losowych

Michał Urbaniak: Optymalizacja czasowo-zasobowa projektów informatycznych

21.06.2013

Krzysztof Echaust: Modelowanie ryzyka ekstremalnych zmian na rynku futures w Polsce

Przemysław Stodulny: Optymalizacja źródeł finansowania w działalności banku

07.06.2013

Marcin Anholcer: Nieliniowe uogólnione zagadnienia transportowe – modele i metody rozwiązywania

10.05.2013

Iztok Peterin (University of Maribor): The b-chromatic index

Michał Urbaniak: Optymalizacja czasowo-zasobowa projektów informatycznych

26.04.2013

Krzysztof Piasecki: Metodologiczne aspekty zastosowań matematyki

22.03.2013

Jerzy Marcinkowski: O pomiarze ryzyka inwestycji długoterminowych

Helena Gaspars-Wieloch: Hybryda reguł Hurwicza i Bayesa jako nowa metoda podejmowania decyzji w warunkach niepewności

Bartłomiej Lach: Selekcja akcji z wykorzystaniem modelu dyskryminacyjnego oraz metody iteracyjnej optymalizacji podziału zbioru obiektów

15.03.2013

Krzysztof Piasecki: Rozmyta relacja preferencji strumieni finansowych

Wojciech Sikora, Michał Urbaniak: Analiza sprawności metod ogólnych i wyspecjalizowanych w analizie czasowo-kosztowej

15.02.2013

Helena Gaspars-Wieloch: Dobre obyczaje w nauce - część 2

Bartłomiej Lach: Model dyskryminacyjny oraz metoda optymalizacji podziału zbioru obiektów jako narzędzia selekcji spółek o ponadprzeciętnych stopach zwrotu

25.01.2013
Helena Gasparas-Wieloch: Dobre obyczaje w nauce - część 111.01.2013

Rija Erveš (University of Maribor): Connectivities and Fault Diameters of Graphs

Jacek Kowalewski: Ocena jakości danych statystycznych

07.12.2012
Michał Urbaniak: Optymalizacja czasowo-zasobowa projektów informatycznych30.11.2012

Marcin Anholcer: Egzotyczne zastosowania teorii grafów - poprawianie decyzji grupowych

23.11.2012
Krzysztof Piasecki: Dyskonto a awersja do ryzyka utraty płynności09.11.2012

Krzysztof Piasecki: Przedstawienie zamierzeń Kierownika Katedry

Michał Purczyński: Optymalizacja polityki cenowej branży piwowarskiej

Autoreferat rozprawy doktorskiej

19.10.2012

Michał Purczyński: Optymalizacja polityki cenowej branży piwowarskiej

 Autoreferat rozprawy doktorskiej

12.10.2012

Edyta Tomasik: Analiza rozkładów stóp zwrotu z instrumentów finansowych na polskim rynku kapitałowym

Autoreferat rozprawy doktorskiej   

05.10.2012

Michał Purczyński: Optymalizacja polityki cenowej branży piwowarskiej

Autoreferat rozprawy doktorskiej

28.09.2012