Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej (ang. Institut of Informatics and Quantitative Economics) jest kontynuatorem najlepszych tradycji i osiągnięć Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, który funkcjonował najpierw na Akademii Ekonomicznej, a następnie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w latach 2006 - 2019.


Instytut rozpoczął działalność 1 października 2019 r., a jego solidną podstawą są te same jednostki organizacyjne, które tworzyły Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej:

  • Katedra Badań Operacyjnych – dr hab. Krzysztof Echaust, prof. UEP 
  • Katedra Ekonometrii – dr hab. Dorota Appenzeller, prof. UEP 
  • Katedra Ekonomii Matematycznej – dr hab. Piotr Maćkowiak, prof. UEP 
  • Katedra Informatyki Ekonomicznej – prof. dr hab. Witold Abramowicz 
  • Katedra Matematyki Stosowanej – prof. dr hab. Marian Matłoka 
  • Katedra Statystyki – dr hab. Grażyna Dehnel, prof. UEP 
  • Katedra Technologii Informacyjnych – prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary

Podstawowym celem działania Instytutu jest rozwój badań naukowych w obszarach kompetencji tworzących go Katedr, respektujących najwyższe standardy konkurencji i współpracy międzynarodowej, krajowej, regionalnej i lokalnej w ścisłej współpracy z partnerami akademickimi, biznesowymi oraz instytucjonalnymi w Poznaniu, Wielkopolsce, Polsce i za granicą.


Instytut zatrudnia najwyższej klasy specjalistów z zakresu informatyki, badań operacyjnych, ekonometrii, finansów empirycznych, ekonomii matematycznej i statystyki, o uznanym autorytecie w Polsce i na świecie, prowadzących szeroko zakrojone badania finansowane przez krajowe i międzynarodowe instytucje rządowe oraz pozarządowe.


Uprawiana w Instytucie problematyka naukowa obejmuje ważne dla gospodarki obszary badań stosowanych oraz podstawowych: projektowanie i wdrażanie informatycznych systemów zarządzania, budowę i zastosowania najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, gospodarkę cyfrową, zarządzanie wiedzą, komputerowe wspomaganie decyzji menedżerskich, mikro-, mezo- i makroekonomiczne oraz finansowe zastosowania nowoczesnych narzędzi ekonometrycznych, matematycznych i statystycznych czy wreszcie badania podstawowe w zakresie optymalizacji decyzji ekonomicznych, programowania i ekonomii matematycznej.


Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej jest miejscem pracy dla 64 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 4 pracowników administracyjnych.


prof. dr hab. Krzysztof Malaga
Dyrektor Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej