Tematyka prowadzonych seminariów magisterskich dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia

  kierunek Finanse i Rachunkowość Biznesu, wszystkie specjalności

  • Konsument na rynku finansowym 
  • Ilościowe i jakościowe metody badań rynku