Misją SKNJiBŻ Spectrum jest pogłębianie i propagowanie wiedzy w zakresie żywności,  co realizowane jest przez:

 • realizację projektów naukowo-badawczych,
 • tworzenie publikacji naukowych,
 • udział i organizację konferencji naukowych, 
 • udział i organizację szkoleń, seminariów, spotkań z praktyką, 
 • współpracę i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami.

 

Konferencje, w których wzięliśmy udział w ostatnich latach:

 • Studenckie Dni Jakości w Gdyni (AM),
 • Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych w  Olsztynie (UWM),
 • Ogólnopolskie Sympozjum Nauk Przyrodniczo- Rolniczych w Poznaniu (UP),
 • Ogólnopolska Konferencja Nowe Horyzonty w Naukach Przyrodniczych BIOT w Poznaniu (UP),
 • Forum Studenckich Kół Naukowych w Poznaniu (UEP),
 • Dietetyka Gerontologiczna - wyzwania i szanse w Poznaniu (UM),

oraz wiele innych na terenie całej Polski (Siedlce, Rzeszów, Wrocław, Chorzów).

 

Członkowie SKNJiBŻ Spectrum aktywnie włączają się w realizację Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, promują wydział podczas Dnia Kandydata UEP oraz aktywnie uczestniczą w działaniach organizacyjnych przy Dniach Młodych Liderów Jakości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.