Dlaczego warto studiować Zarządzanie gospodarką wojskową?


Studia Podyplomowe „Zarządzanie gospodarką wojskową” (SP), mają za zadanie przygotować kadrę oficerską (stopnie: kapitan i major) do wyzwań jakie pojawiają się zakresie zarządzania personelem w czasie pokoju oraz zarządzanie podległymi im jednostkami wojskowymi i ich majątkiem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, aby możliwy był awans ze stopnia kapitana na stopień majora, wojskowy musi skończyć studia podyplomowe. Osoby, które obecnie posiadają stopień majora a nie odbyły dotąd  żadnych studiów podyplomowych przed kolejnym awansem muszą tę zaległość nadrobić. Jak wynika z rozpoznania rynku niewiele jest propozycji spełniających wymogi awansowe, które byłyby dedykowane tej grupie docelowej.


Cel studiów:


W efekcie studiów podyplomowych uczestnicy:

  • zyskują podstawową wiedzę z zakresu zarządzania na różnych poziomach (globalny – funkcjonalny) oraz planowania działań organizacji łączące jej zasoby wewnętrzne i cele,
  • potrafią tworzyć plany budżetowe oraz kontrolować ich wykonanie na podstawie analizy odpowiednich sprawozdań finansowych,
  • umiejętnie kształtują współpracę z Wojskowymi Oddziałami Gospodarczymi,
  • stosują odpowiednie techniki zarządzania logistyką, w tym zarządzanie zapasami,
  • mają świadomość podstawowych technik i zależności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w czasie pokoju.


Adresaci studiów:


- osoby posiadające wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie
- pracownicy jednostek wojskowych