Komisja Rektorska ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Pełnomocnik i Komisja rektorska ds. SOU

przewodnicząca:
 • dr hab. inż. Magdalena Kaźmierczak
członkowie:
 • dr Paweł Łuczak
 • dr hab. Magdalena Stefańska, prof. nadzw. UEP
 •  dr Aleksandra Hauke-Lopes
 • dr Agnieszka Sobiech
 • mgr Jolanta Szydłowska
 • mgr Justyna Walkowiak
 • mgr Karolina Szuman
 • mgr inż. Maciej Chudak
 • mgr Włodzimierz Lewoniewski
 • mgr inż. Klaudia Młoda-Brylewska - przedstawicielka doktorantów 
 • Dominika Matyjaszczyk - przedstawicielka studentów
kontakt: pelnomocniksou@fnc.ue.poznan.pl
O nas
przewodnicząca: 
 • dr hab. inż. Magdalena Kaźmierczak - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Znormalizowanych Systemów Zarządzania, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; Problematyka badawcza: społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), zarządzanie jakością, zarządzanie środowiskowe, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz metody i techniki rozwiązywania problemów w systemowym podejściu do zarządzania.
członkowie:
 • dr Paweł Łuczak - pracuje jako adiunkt w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Realizował projekty badawcze dotyczące opieki nad osobami niesamodzielnymi w Europie Środkowo-Wschodniej z punktu widzenia relacji międzypokoleniowych.
 • dr hab. Magdalena Stefańska, prof. nadzw. UEP - Członkini komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, kontynuuje prace zapoczątkowane w poprzedniej kadencji Komisji. Jest pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Zarządzania ds. Społecznej Odpowiedzialności Wydziału. Specjalizuje się w problematyce społecznej odpowiedzialności biznesu i komunikacji marketingowej. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji na temat CSR, autorką i współautorką książek z zakresu CSR i Sprawiedliwego Handlu.
 •  dr Aleksandra Hauke-Lopes - Katedra Marketingu Międzynarodowego, Wydział Gospodarki Międzynarodowej; Zainteresowania naukowe: powiązania sieciowe przedsiębiorstw, różnice kulturowe w działalności międzynarodowej, transfer wiedzy w przedsiębiorstwie
 • dr Agnieszka Sobiech
 • mgr Jolanta Szydłowska - Zastępca Kierownika Działu Spraw Pracowniczych, zatrudniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu od dnia 01.03.2012 roku. Obszary pracy: wsparcie i wdrażanie procesów polityki personalnej, rekrutacja, szkolenia oraz dokumentacja pracownicza.
 • mgr Justyna Walkowiak - Kierownik Działu Płac, Planowania i Sprawozdawczości
 • mgr Karolina Szuman - Biuro współpracy z biznesem, Klub Partnera UEP
 • mgr inż. Maciej Chudak
 • mgr Włodzimierz Lewoniewski
 • mgr inż. Klaudia Młoda-Brylewska - przedstawicielka doktorantów 
 • Dominika Matyjaszczyk - przedstawicielka studentów
kontakt: pelnomocniksou@fnc.ue.poznan.pl