Uczymy już od 34 711 dni
Kultura

Wernisaż ''Paradoks rynku. Dlaczego woda jest tańsza od diamentów?''

VII Konkurs plakatu ekonomicznego

Każdy wie, że woda jest tańsza od diamentów. Każdy wie również, że człowiek bez wody nie może się obejść, czego nie można powiedzieć o diamentach. Już Arystoteles postawił pytanie – dlaczego ich ceny są właśnie takie. Dopiero ekonomiści z końca XIX wieku wyjaśnili ten paradoks. Wskazali oni na rozróżnienie między wartością użytkową a wartością wymienna dowolnego dobra. Wartość wymienna (czyli cena) zależy od skłonności nabywcy do zapłaty za ostatnie dobro, na które jest jeszcze popyt. Diamenty są dobrem rzadszym od wody i dlatego ostatnia transakcja kupna ustala ich cenę znacznie wyżej od ceny wody.