AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA MAŁYCH I ŚREDNICH
PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE - ZMIANY I UWARUNKOWANIA

Autor: MIZGAJSKA H.

ISBN: 978-83-7417-759-7

Książka dostępna w KsięgarniDETERMINANTY I PROCEDURY PRZEKSZTAŁCEŃ
WŁASNOŚCIOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH

Autor: SOBOLEWSKI H.

ISBN: 978-83-7417-585-2

Książka dostępna w KsięgarniDOWNSIZING W PRZEDSIĘBIORSTWIE. STAN,
UWARUNKOWANIA, MODEL OBOWIĄZKOWY
Autor: WOJTKOWIAK G.
ISBN: 978-83-66199-17-0

Książka dostępna w KsięgarniDYNAMIC CAPABILITIES AND THEIR STRATEGIC DIMENSION
ASPECTS OF IMITATION AND INNOVATION
Autor: KRZAKIEWICZ K., CYFERT SZ.
ISBN: 978-83-66199-71-2
Książka dostępna w Księgarni
Książka dostępna w wersji elektronicznej


INTUICJA W PODEJMOWANIU DECYZJI KIEROWNICZYCH
Autor: MALEWSKA K.
ISBN 978-83-7417-974-4
Książka dostępna w KsięgarniKORPORACYJNE PRAWA AKCJONARIUSZY
W POLSKICH SPÓŁKACH PUBLICZNYCH
Autor: IGNYŚ A.
ISBN: 978-83-7417-951-5
Książka dostępna w Księgarni


LOKALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW. ASPEKTY
EKONOMICZNO-PRZESTRZENNE I ŚRODOWISKOWE

Autor: BUDNER W.

ISBN: 978-83-7417-043-3

Książka dostępna w KsięgarniMAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA
W GOSPODARKACH EUROPEJSKICH

Autor: KOKOCIŃSKA M.

ISBN: 978-83-7417-681-1

Książka dostępna w KsięgarniMIĘDZYNARODOWE BADANIA MARKETINGOWE

Autor: SCHROEDER J., BARTOSIK-PURGAT M., MRUK H.

ISBN: 978-83-7417-722-1

Książka dostępna w Księgarni
MIĘDZYNARODOWE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Autor: SCHROEDER J.

ISBN: 978-83-7417-483-1

Książka dostępna w Księgarni
MYŚLENIE SYSTEMOWE I SIECIOWE W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

Autor: KOPCZYŃSKI T.

ISBN: 978-83-7417-819-8

Książka dostępna w Księgarni
PODSTAWY ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI

Autor: KRZAKIEWICZ K., CYFERT SZ.

ISBN: 978-83-7417-950-8

Książka dostępna w Księgarni
POMIAR I KONTROLLING KADR. ZBIÓR ZADAŃ

Autor: WOJTKOWIAK G.

ISBN: 978-83-7417-948-5

Książka dostępna w Księgarni