Uczelniana Komisja Wyborcza na kadencję 2016/17–2019/2020


Przewodniczący

dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP

Członkowie:

 • dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. nadzw. UEP
 • dr hab. Szymon Truskolaski
 • dr hab. Piotr Maćkowiak, prof. nadzw. UEP
 • dr hab. inż. Katarzyna Wybieralska, prof. nadzw. UEP
 • dr hab. Remigiusz Napiecek, prof. nadzw. UEP
 • dr Katarzyna Andrzejczak
 • dr Agnieszka Sobiech
 • mgr inż. Przemysław Grzeszczak
 • mgr Jolanta Szydłowska
 • Michał Gerus (Samorząd Studentów UEP)
 • mgr Agata Szyszko (Samorząd Doktorantów UEP)
 • mgr Lilianna Czerwińska (Związek Nauczycielstwa Polskiego przy UEP)
 • dr hab. Agnieszka Ziomek (KU NSZZ „Solidarność”)