Pełnomocnicy Rektora

Pełnomocniczka Rektora ds. równego traktowania

dr hab. Baha Kalinowska-Sufinowicz, prof. nadzw. UEP

Funkcje w UEP: Członkini Rektorskiej Komisji ds. Nagród Rektora dla Nauczycieli Akademickich, Wiceprzewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Ekonomii, Członkini Wydziałowej Komisji ds. Promocji Wydziału Ekonomii, Członkini Rady Wydziału Ekonomii, Pełnomocniczka Rektora ds. Równego Traktowania.