Poznań, 15.09.2019 r.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu spełnia obowiązek informacyjny wobec wszystkich osób fizycznych, których dane przetwarza.


Polityka prywatności zawiera informacje skierowane do:

 1. kandydatów do pracy
 2. pracowników
 3. emerytów
 4. kandydatów na studia
 5. studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych
 6. absolwentów
 7. uczestników konferencji i sympozjów naukowych
 8. uczestników badań naukowych
 9. uczestników szkoleń i innych wydarzeń organizowanych przez UEP
 10. osób korzystających z zasobów bibliotecznych UEP
 11. kontrahentów

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu