#UEP dla Ukrainy

#Економічного університету у Познані  Для України


Pomagamy i będziemy im pomagali.

Ważne, że w tym trudnych chwilach kierujemy się wartościami, w tym otwartością na drugiego człowieka i społeczną odpowiedzialnością.
Zapraszamy do obejrzenia wystąpienia rektora UEP, prof. dr hab. Macieja Żukowskiego.

Ми допомагаємо і будемо допомагати.

Важливо, що у ці важкі хвилини ми керуємося нашими цінностями, зокрема відкритістю до інших людей та соціальною відповідальністю. Запрошуємо до перегляду виступу ректора УЕП, професора і доктора габілітованого Маціея Жуковського.