W 2015 roku wyjazd studyjny do Instytucji UE w Brukseli odbywał się w dniach 7-11 grudnia. Ze sprawozdaniem z wyjazdu można zapoznać się TUTAJ.
Naukowe podsumowanie wyjazdu stanowi poniższa monografia:

"Dyskurs o wspólnej polityce rolnej w perspektywie 2014-2020", Czyżewski A., Guth M., (red.), KPSW, Bruksela - Bydgoszcz – Poznań, 13 artykułów POBIERZ
 • Chabros A., Działecka P., Matuszczak A., Założenia i praktyka zielonej gospodarki w Unii Europejskiej;
 • Goliński B., Komur M., Guth M., Potencjalne kierunki zbytu polskich produktów żywnościowych objętych rosyjskim embargiem;
 • Gościniak M., Ryszewska E., Guth M., Efekty wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2004 roku w gospodarstwach o różnej skali i mieszanym typie produkcji - studium przypadku;
 • Wzgarda E., Wiśniewska J., Grzelak A., Wyznaczniki rozwoju rolnictwa Unii Europejskiej w świetle doświadczeń minionej perspektywy (2007-2013);
 • Grzyb A., Kryszak Ł., Płatności w ramach wspólnej polityki rolnej i efektywność ekonomiczna różnych typów gospodarstw rolnych w Polsce po 2004 roku;
 • Kalinowska K., Smędzik-Ambroży K., Bezpieczeństwo ekologiczne w krajach Unii Europejskiej. Pojęcie, przejawy i jego dylematy;
 • Knopp K., Jankowiak J., Czyżewski A., Konwergencja gospodarcza w Polsce na tle Unii Europejskiej jako skutek realizacji polityki spójności;
 • Kopeć B., Czyżewski A., Determinanty rozwoju regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem funduszy unijnych na przykłądzie województwa wielkopolskiego;
 • Matuszewska A, Milewski Ł., Borychowski M., Kryszak Ł., Dylematy wyboru i rachunku ochrony środowiska w rolnictwie w Polsce;
 • Nowak P., Nowicki J., Stępień S., Tendencje na podstawowych rynkach zwierzęcych w Polsce po 2003 r.;
 • Piwowarczyk A., Sękowska M., Sapa A., Wokół problemu bezpieczeństwa żywnościowego;
 • Fraszczyk M., Skrzypczyński K., Staniszewski J., Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania równoważenia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w perspektywie regionów w Polsce;
 • Wosiek A., Ziółkowski J., Majchrzak A., Zasobowe i strukturalne determinanty cen ziemi rolniczej.