mgr Eugeniusz Kijewskieugeniusz.kijewski@ue.poznan.pl
tel.  61-825-06-01


Dyżury :   20.IX  12.00-13.00
                     26.IX  11.00-12.00