Kształtowanie jakości produktów przemysłowych to specjalność studiów umożliwiająca wszechstronne przygotowanie inżynierów zdolnych do nadzorowania procesów produkcyjnych, pracy w jednostkach kontroli jakości na stanowiskach menadżerów jakości oraz jednostkach usługowych. Studia na tej specjalności umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu przyrodniczych i ekonomicznych podstaw jakości ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów nieżywnościowych (przemysłowych). Program nauczania z zakresu towaroznawstwa obejmuje m.in. identyfikację i charakterystykę materiałów, charakterystykę wybranych grup produktów nieżywnościowych oraz analizę czynników wpływających na ich jakość i trwałość. Ponadto studenci są zapoznawani z metodami oceny jakości produktów na zgodność z obowiązującymi wymaganiami. 


Wiedza i umiejętności

Celem studiów na specjalności KJPP jest przygotowanie specjalistów z zakresu oceny jakości wyrobów przemysłowych. Realizowany program nauczania pozwala na zdobycie gruntownej wiedzy o szerokiej gamie wyrobów przemysłowych, a także metodach ich oceny. Szczególny nacisk jest kładziony na umiejętność doboru odpowiedniej procedury badawczej. Jednocześnie kształtuje się umiejętności oceny procesów produkcyjnych i sposobów ich prowadzenia na jakość końcowego produktu. W szczególności absolwenci są przygotowani do prac w zakresie:

 • oceny jakości wyrobów przemysłowych na poszczególnych etapach ich cyklu życia,
 • prowadzenia badań wyrobów na zgodność z wymaganiami norm krajowych i międzynarodowych, w tym samodzielnego wykonywania ekspertyz towaroznawczych,
 • wdrażania nowoczesnych rozwiązań w zakresie opakowalnictwa i przechowalnictwa towarów,
 • doradztwa w zakresie obrotu towarami z wykorzystaniem systemów automatycznej identyfikacji i uwzględnieniem aktualnych trendów w dziedzinie logistyki.

Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

 • Towaroznawstwo – wybrane przedmioty: towaroznawstwo artykułów przemysłowych, towaroznawstwo opakowań, automatyczna identyfikacja towarów, przechowalnictwo,
 • Kształtowanie jakości – wybrane przedmioty: zarządzanie jakością, sterowanie jakością w laboratoriach badawczych.

Profil absolwenta

Miejsca potencjalnego zatrudnienia absolwenta:

 • działy zaopatrzenia i produkcyjne przedsiębiorstw,
 • działy badawczo rozwojowe przedsiębiorstw,
 • działy kontroli jakości i certyfikacji wyrobów,
 • działy logistyki i firmy spedycyjne,
 • laboratoria badawcze,
 • jednostki handlowe,
 • instytucje państwowe i administracyjne.

Opinie absolwentów

Weronika Łącka 
Studia na specjalności pozwoliły mi na zdobycie multidyscyplinarnej wiedzy na temat produktów oferowanych przez różne gałęzie współczesnego przemysłu. Daje to możliwość ubiegania się o pracę w ciekawych firmach i to nie tylko w działach jakości czy laboratorium, ale również w ochronie środowiska, zakupach czy zarządzaniu produkcją.