Czy są wśród studentów osoby, które w dzisiejszych czasach pozostały wierne ideałom wielkopolskiej tradycji pracy organicznej? Żacy, którzy nie poprzestali jedynie na poświęceniu się studiom – działają, a przy tym są wrażliwi na los innych?

 

Wśród studentów uczelni publicznych miasta Poznania poszukiwani są kandydaci na symbolicznych następców:

 

Emilii Sczanieckiej – aktywisty,

Karola Marcinkowskiego – filantropa,

Dezyderego Chłapowskiego – społecznika.

 

W każdej z kategorii planowane jest przyznanie I, II i III miejsca oraz nagród pieniężnych. Dodatkowym uhonorowaniem zwycięzców będzie uroczysta gala. Kandydaci mogą zgłaszać się osobiście lub zostać przez kogoś zgłoszeni.

 

Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszeniowa dostępne są TU

Zgłoszenia kandydatur Młodych Organiczników należy złożyć w Biurze Prasowym UAM (Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1, pok. 305) do 10 czerwca 2016 roku do godz. 10:00.

 

Organizatorem konkursu jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach grantu "Kultura przedsiębiorczości dla mieszkańców Wielkopolski" realizowanego wraz z Politechniką Poznańską, przy wsparciu Santander Universidades w ramach Banku Zachodniego WBK S.A. 


Projekt „Kultura przedsiębiorczości dla mieszkańców Wielkopolski” jest realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechnikę Poznańską, przy wsparciu Santander Universidades w ramach Banku Zachodniego WBK S.A. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wartość projektu: 500 000,00 PLN. Kwota dofinansowania z UE: 250 000,00 PLN.