Wzorem lat ubiegłych, Fundacja UEP ogłasza konkursy na najlepsze prace doktorskie, magisterskie i licencjackie obronione na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2016/2017 oraz międzyuczelniany konkurs na najlepszą pracę magisterską przygotowaną pod patronatem firmy BIOFARM obronioną w roku akademickim 2016/2017, której przedmiot dotyczy strategii rozwoju i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, miast, regionów oraz gospodarki polskiej.

Tegoroczna, łączna pula nagród we wszystkich konkursach wynosi 30 000 zł. Termin zgłaszania prac do konkursów upływa 29.09.2017 roku. Prace konkursowe wraz z kompletem dokumentów, wymienionym w regulaminach konkursów, należy przekazać przez kancelarię Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu lub przesłać na adres: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ul. Towarowa 53, 61-896 Poznań, z dopiskiem "Konkurs". Niezbędne do zgłoszenia dokumenty znajdują się na stronie: konkursy.fue.ue.poznan.pl.