Narodowy Bank Polski organizuje konkurs pt. „Złoty interes: Korzyści z posiadania przez Polskę własnej waluty”. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie filmu, animacji lub innej pracy multimedialnej na temat: „Złoty interes: Korzyści z posiadania przez Polskę własnej waluty”

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 15. rok życia.


Konkurs trwa do dnia 9 czerwca 2017 r.


Autorom najlepszych prac Kapituła przyzna trzy nagrody pieniężne w wysokości:


Nagroda Główna - 5 000 zł

II Nagroda - 3 000 zł

III Nagroda - 2 000 zł


Prosimy o przesyłanie prac zgodnych z zasadami określonymi w Regulaminie Konkursu na adres dkp.konkurs@nbp.pl


Szczegóły na stronie konkursu.