Narodowy Bank Polski organizuje X edycję Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych. Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów polskich uczelni tematyką makroekonomii i finansów, w szczególności polityki pieniężnej oraz rynków finansowych.


Prace na konkurs mogą być zgłaszane przez autorów, a także uczelnie i promotorów za zgodą autora. W konkursie ocenione zostaną prace magisterskie obronione od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.


Autorom najlepszych prac Kapituła przyzna:

  • pierwszą nagrodę w wysokości 15 000 zł,
  • drugą nagrodę w wysokości 10 000 zł,
  • trzecią nagrodę w wysokości 7000 zł,

oraz dwa wyróżnienia po 5000 zł.


Prace można nadsyłać do 1 czerwca 2017 r.  Ogłoszenie wyników konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędą się w IV kwartale 2017 r.

Honorowy patronat nad konkursem sprawują: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin oraz Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Jerzy Duszyński.


Szczegółowe informacje o konkursie