Nawet co dziesiąta osoba z Zespołem Aspergera przejawia specjalne zdolności i może być wybitnym absolwentem i naukowcem. Często jednak na jej drodze stają trudności w odnalezieniu się w nowym środowisku. Dlatego 40 uczelni w całej Polsce wdroży program indywidualnego wsparcia dla studentów z ASD (zaburzenia ze spektrum autyzmu). Na mocy umowy podpisanej 8 kwietnia 2021 r. w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Projekt realizuje cele rządowego Programu „Dostępność Plus”.