Wypłata stypendiów odbywa się jedynie w formie przelewów, niezbędne jest więc posiadanie konta bankowego. Numer konta bankowego podaje się we wniosku o stypendium.