Decyzje w sprawie przyznania stypendium socjalnego zostaną wydane w ciągu miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku.