Można zmienić wydział i/lub kierunek po I stopniu.