Maksymalnie 75% limitu miejsc na studia II stopnia jest zarezerwowane dla kandydatów, którzy ukończyli studia I lub II stopnia na UEP. Rekrutacja na II stopnia odbywa się na podstawie średniej ocen studenta.

Więcej informacji dostępne jest TU