"Efektywna współpraca z agencją reklamową jako klucz do sukcesu firmy "

14 X 2009 
Joanna Stankiewicz-Weiss, Imperial Tobacco

---


"Przestępczość ubezpieczeniowa w Polsce - skala problemu, kierunki rozwoju rozwiązań przeciwdziałania temu zjawisku. "

21 X 2009 
Robert Dąbrowski, Zastępca Dyrektora Biura Bezpieczeństwa PZU SA/PZU Życie SA

---"Czym jest Strategia"

28 X 2009 
Geoffrey Crossley, Dyrektor Generalny McLane Polska

Pobierz plik

 

---


"EuroMiasta 2012 - Promocja - Konferencja UEP "

28 X 2009 
Michał Lipiński, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego 
Łukasz Goździor, Urząd Miasta Poznania 
Marek Bańczyk, Niezależny konsultant 
Iwona Kasprzak, Międzynarodowe Targi Poznańskie 
Piotr Matecki, Sportwin 

---


"EuroMiasta 2012 - Logistyka - Konferencja UEP "

28 X 2009 
Maja Grzelska, PL. 2012 
Rafał Tarasiewicz, DB Schenker 
Przemysław Nosal, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 

---


"EuroMiasta 2012 - Kibice podczas Euro - Konferencja UEP "

28 X 2009 
Ryszard Czarnecki, eurodeputowany 
Robert Zawłocki, były kurator PZPN 
podinsp. Marek Cieloszyk, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 
Stowarzyszenie Kibiców Zawiszy Bydgoszcz 

---


"Jak prawidłowo kalkulować i rozliczać koszty na produkty i klientów przedsiębiorstwa? - Activty Based Management (ABC/M)"

18 XI 2009 
Anna Anders, Specjalista ds. Rozwoju Sprzedaży

---


"Zatrudnienie i polityka społeczna w warunkach postępującej integracji gospodarczej w UE"

18 XI 2009 
Prof. Maciej Żukowski, UEP

---

 


"Ekonomia w dobie kryzysu: między antyekonomizmem a ekonomicznym triumfalizmem"

18 XI 2009 
Prof. Marek Ratajczak, UEP

---


"A czy ty już wiesz jak wejść na giełdę?"

23 XI 2009 
Konrad Śniatała, Prezes Zarządu firmy ATREM S.A.

---


"Wyzwania Logistyczne w Nowoczesnej Dystrybucji"

25 XI 2009 
Bartosz Brzoza, Dyrektor Logistyki McLane, Grupa Eurocash

---


"CCPM - przyszłość zarządzania projektami, czyli jak kończyć projekty na czas oraz bez przekraczania budżetu. Metodologia Łańcucha Krytycznego jako przyszłość zarządzania projektami"

30 XI 2009 
Dr Alex Klarman, Prezes Goldratt Institute, Izrael

---


"Kryzys weryfikatorem innowacyjności przedsiębiorstw."

03 XII 2009 
Grzegorz Klimarczyk, Właściciel firmy Open Nexus

---


"Debata otwarta na temat przedsiębiorczości."

04 XII 2009 
Ryszard Grobelny, Prezydent Poznania
Paweł Fornalski, CEO IAI S.A.
Dariusz Harłoziński, Dyr. Finansowy Żabka S.A.
Michał Lipczyński, Dyr. Marketingu Lech Poznań
Barbara Menelska, Dyr. Marketingu Stary Browar
Adam Zygadlewicz, Netguru sp. z.o.o

---


"Zakupy bez tajemnic. Strategia zakupowa Imperial Tobacco Polska S.A."

09 XII 2009 
Katarzyna Wolińska, Imperial Tobacco S.A.

---


"Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego. Ujęcie modelowe"

10 XII 2009 
Prof. Emil Panek, UEP

 

---


"Wpływ powstania i rosnącej roli korporacji transnarodowych na rozwój nowych kierunków badań w dziedzinie zarządzania międzynarodowego - na przykładzie międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi."

10 XII 2009 
Prof. Jerzy Schroeder, UEP

---


"Genetycznie zmodyfikowane organizmy- aspekty społeczne i prawne "

11 XII 2009 
prof. dr hab. Tomasz Twardowski, Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

---


"Buying and selling internationally: practical steps and procedures from production to final consumers "

16 XII 2009 
Heinz Werner, Heinz Werner Textil-Aussenhandel & Vertriebes GmbH

---


"Pośrednik finansowy – zawód przyszłości "

12 I 2010 
Adam Sankowski , Prezes Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych

---


"Customizacja versus globalizacja na przykładzie wybranych marek własnych różnych sieci handlowych" 
"Wykorzystanie doświadczenia zdobytego za granicą na rynku krajowym"

13 I 2010 
Piotr Biela, Specjalista ds. badań rynkowych SCA PR Polska Sp. z o.o. (Intermarché) 
Jan Mazurczak, Dyrektor Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej

---


"Mobilność kluczem do sukcesu - życiorys managera" 
"Problemy w implementacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdań Finansowych "

13 I 2010 
Barbara Metelska , Dyrektor Marketingu i PR Starego Browaru 
Longina Zaborowska , Audit Manager KPMG

---


"Kryzys a gospodarka polska"

20 I 2010 
Prof. Leszek Balcerowicz, SGH, Kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych

---


"Challenges of Software Development"

19 II 2010 
Prof. J. Urban, Texas Tech Unversity USA

---

 

Konferencja Naukowa "Wielkopolska Liderem CSR"

25 II 2010 
Ewa Zamościńska, Konsultant- portal CSRinfo, 
Zbigniew Gajewski, Ekspert PKPP Lewiatan, 
Jarosław Greser, UAM, 
Zbigniew Gajewski, Ekspert PKPP Lewiatan,

---


"Polityczne i ekonomiczne aspekty uchodźstwa na świecie"

2 III 2010 
Małgorzata Kamińska, Urząd ds Cudzoziemców,

---


"Współpraca z kluczowymi klientami w NIVEA Polska"

3 III 2010 
Michał Naworski, Senior Key Account Manager, NIVEA Polska

---


"Zawód przyszłości - Rzecznik interesów konsumentów usługi ubezpieczeniowej"

4 III 2010 
Halina Olendzka, Rzecznik Ubezpieczonych

---


"Zarządzanie ryzykiem nadużyć pracowniczych w firmach"

10 III 2010 
Hans Piotr, Audytor Wewnętrzny Grupy Kapitałowej NOVOL,

---


"Nowy(?) paradygmat usług"

10 III 2010 
Prof. K. Rogoziński, UEP,

---


"Publikacje w czasopismach z "Listy Filadelfijskiej" - międzynarodowy zasięg badań naukowych"

10 III 2010 
Dr A. Gliszczyńska-Świgło, UEP,

---


"Logistyka na rynkach międzynarodowych na przykładzie firmy Schenker"

11 III 2010 
Sławomir Rosiński, Schenker

---


"Internacjonalizacja logistyki w praktyce firmy Raben Group"

11 III 2010 
Sławomir Błotny, Raben

---


"Stosunki polsko-rosyjskie oraz aktualna sytuacja geopolityczna i ekonomiczna Rosji"

17 III 2010 
Dmitr Polyanski, Zastępca Ambasadora Federacji Rosyjskiej w Polsce

---


"Business Continuity Plan - awaryjne zamknięcie DC Lubin - case study "

17 III 2010 
Marcin Dopierała, Dyrektor ds. Łańcucha Dostaw Jeronimo Martins Dystrybucja S.A

---


"Nanomateriały, nanobiznes i inne nowe trendy w towaroznawstwie"

25 III 2010 
Prof. Z. Foltynowicz, UEP

---


"Założenia modeli i procesy realne w polityce gospodarczej"

25 III 2010 
Prof. J. Tarajkowski, UEP

---


"Jak z sukcesem zarządzać sprzedażą na spadającym rynku dystrybucji bezpośredniej"

31 III 2010 
Tomasz Polański, Dyrektor Operacyjny KDWT, Eurocash

---


"Komunikacja spółki giełdowej z rynkiem"

10 IV 2010 
Albert Kumicz, Prezes zarządu NFI Magna Polonia

---


"Marketing w warunkach chińskich"

13 IV 2010 
Sebastian Stasiuk, Prezes zarządu China-Poland Centrum Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o

---


"Doing business in China"

13 IV 2010 
Soo Jong Na, Bank HSBC

---


"Jak skutecznie wprowadzić nową markę dermokosmetyczną do aptek?"

26 IV 2010 
Małgorzata Sieczkowska, Business Manager Pharmacy, NIVEA Polska Sp z.o.o

---


"Zarządzanie nowoczesną siecią detaliczną: dynamiczna i pełna wyzwań kariera!"

28 IV 2010 
Pedro Martinho, Prezes Eurocash Franczyza

---


"Instytucje i rynki finansowe w okresie kryzysów i po kryzysie - poszukiwanie rozwiązań systemowych"

5 V 2010 
Prof. A. Janc, UEP

---


"Badanie pracy i bezrobocia"

5 V 2010 
Prof. H. Januszek, UEP

---


"Szoki asymetryczne a teorie optymalnych obszarów walutowych"

6 V 2010 
Prof. T. Rynarzewski, UEP

---


"Optyka badań makroekonomicznych w gospodarce żywnościowej"

6 V 2010 
Prof. A. Czyżewski, UEP

---


"Relationship between the Technological Environment and Business Strategy"

11 V 2010 
Dr Philip McGovern, Institute of Technology Tallaght, Dublin, Irlandia 

Plik do pobrania

---


"Status akcjonariusza w spółce komandytowo - akcyjnej w kontekście aspektów podatkowych"

11 V 2010 
Beata Hudziak, Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o.

---


"Rola przywództwa w zarządzaniu ludźmi, Kształtowanie kultury przedsiębiorstwa "

11 V 2010 
Ireneusz Biskiewicz, Prezes Leadreship Management Polska 
Dan Laskowski , Hewlett Packard, Wood-Mizer Industries

---


"15 Jahre der Sonderwirtschaftzonen in Polen. Vorteile und Nachteile."

12 V 2010 
Cezary Tkaczyk, Wice Prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Starachowicach

---


"Infrastruktura magazynowa kluczem do sprawnie funkcjonującej logistyki firmy"

13 V 2010 
Mariusz Malczewski, Promag S.A. Główny Specjalista ds. Techniki Magazynowej

---


"Międzynarodowa współpraca w sprawach podatkowych"

17 V 2010 
dr hab. Dominik Mączyński, UAM

---


"Centra finansowo księgowe - wyzwania i ryzyka"

17 V 2010 
Leszek Darmochwał, MAN Accounting Center Sp. z o.o.

---


"CSR strategią biznesową XXI wieku"

17 V 2010 
Adam Grzymisławski, Ambasador CSR, Liga Odpowiedzialnego Biznesu

---


"Innowacje w CSR"

18 V 2010 
Przemysław Oczyp, Koordynator Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

---


"Institutional Economics - something what you need to know"

19 V 2010 
prof. Frederick Lee, Uniwersytet Missouri Kansas City, USA

---


"Dyskusja panelowa: "Wpływ kryzysu finansowego na rynek nieruchomości w Polsce""

19 V 2010 
Patryk Frąckowiak , Celka & Frąckowiak
Dagmara Nickel, Nickel Development
Szymon Tamborski , Hydrobudowa Polska
Tomasz Jurga, Świtalski i Synowie
Radosław Pawlak, Centrum Development and Investments
Maciej Stacha, Panattoni Europe

 "Organizacja imprez masowych na przykładzie Agencji Artystycznej GO AHEAD"

20 V 2010 
Łukasz Minta, Go Ahead, Prezes

---


"VAT package jako przykład implementacji przepisów UE do prawa polskiego"

24 V 2010 
Przemysław Wiśniewski, PricewaterhouseCooper

---


"Jak rozliczyć VAT bez wad?"

25 V 2010 
Korneliusz Sawiński , BT&A - Partner , Licencjonowany doradca podatkowy

---


"Optymalizacja podatkowa w transakcjach kapitałowych"

26 V 2010 
Rafał Śmigórski, Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Partner Licencjonowany doradca podatkowy

---


"Optymalizacja podatkowa w transakcjach kapitałowych"

26 V 2010 
Rafał Śmigórski, Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Partner Licencjonowany doradca podatkowy

---


"The forecasts of tourism in 2010"

28 V 2010 
Dr Claude Origet du Cluzeau, President of EAT (European Academy of Tourism)

Informacje o wykładzie

 

---


"Przestępstwa na rynku giełdowym"

08 VI 2010 
Robert Wąchała , Dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu, Komisja Nadzoru Finansowego

Pobierz plik